Upprätta en GRATIS profil för att kontakta Melody!

Här kan du snabbt och enkelt upprätta en användarprofil på Dejtmig.se. Vi är redo att hitta dina matchningar just nu. Var uppmärksam med att du kontaktas lättre om du har en profilbild.

Användarnamn:
OK Det valda användarnamnet är inte giltigt. Det valda användarnamnet används redan av en annan profil. Det valda användarnamnet är ett förbjudet ord. Användarnamnet är för kort
Lösenord:
OK Lösenordet är inte giltigt. Lösenordet är för kort
Lösenord igen:
OK Lösenorden är inte lika.
E-postadress:
OK E-postadressen är ogiltig. E-postadressen används redan av en annan profil.
E-postadress igen:
OK E-postadresserna överensstämmer inte.
Jag är en:
Kön skall väljas.
Och söker en:
Kön skall väljas.
 villkoren
 • Profilbild
 • Vägguppslag
 • Fotogalleri
 • SuperMatch
 • MatchAgent
Med en användare på Dejtmig.se får du tillgång till mer än 40.000 singelprofiler.

Villkor för användning av Dejtmig.se


Denna tjänst erbjuds dig av DejtMig ApS (www.dejtmig.se) - Adelgade 12, 1, 9000 Aalborg, Danmark. VAT-nr: 33047851. Följande regler och villkor utgör hela avtalet mellan tjänsteleverantören (DejtMig ApS.) och anvä-ndaren.Välkommen till DejtMig! Vi vill föra samman människor och vara trendsättare i datingindustrin, samtidigt som vi kan tillhandahålla de bästa tjänsterna för männis-kor runt om i världen.Villkor för grundläggande medlemskap

Du måste vara 18 år eller äldre för att registrera dig på DejtMig.se.
Det är gratis att registrera sig som en grundläggande medlem på DejtMig - bara en profil per person är tillåtet.Villkor för VIP medlemskap

Som VIP medlem betalar du för extra tjänster som en vanlig grundläggande medlem inte har tillgång till. Ett VIP-medlemskap på DejtMig kommer att fortsätta under en period som kan variera i längd tillsvidare. Om du inte kan avsluta ditt medlemskap innan det månatliga förnyelsedatumet, godkänner du DejtMig att debitera din nästa medlemsavgift genom din betalningsmetod (se "Fakturering" nedan). Du kan hitta specifika detaljer gällande ditt medlemskap genom att logga in på vår hemsida och klicka på länken Konto tillgänglig under "Mer".
Fakturering

Medlemsavgiften för vår tjänst kommer att faktureras månadsvis genom din be-talningsmetod på kalenderdagen vid 08:00 (CET) som motsvarar inledningen av ditt betalda medlemskap. Detta för att säkerställa att alla användare har oavbruten tillgång till webbplatsen. I vissa fall kan tidpunkten för faktureringen att förändras, till exempel om din betalningsmetod inte framgångsrikt lagt sig eller om du betalar medlemskap började på en dag som inte ingår i en viss månad. Om du har förbetalt för en månad och sedan bestämmer dig för att avsluta ditt VIP-medlemskap, kom-mer medlemskapet fortsätta fram till slutet av den förbetalda perioden.

*Betalningen sker via en krypterad SSL-anslutning. Kortuppgifter lagras inte. • Betalningsmetoder

  Om en betalning inte framgångsrikt fastställts, på grund av utgånget datum, otillräckliga medel, eller på annat sätt, och du inte ändrar be-talningsmetod eller avslutar ditt konto, kan vi avbryta din tillgång till tjänsten tills vi har fått en giltig betalningsmetod. Du godkänner att vi kan fortsätta faktureringen via ditt betalningssätt, eftersom det kan komma att uppdateras och du förblir ansvarig för eventuella obetalda belopp. Detta kan resultera i en förändring av dina betalningsfak-tureringsdatum. För vissa betalningsmetoder, kan utfärdaren av be-talningsmetod debitera dig en utländsk transaktionsavgift eller andra avgifter. Kontrollera med din betalningsmetods leverantör för mer in-formation. • Uppsägning

  Du kan avsluta ditt medlemskap när som helst (*), och du kommer att fortsätta att ha tillgång till DejtMig-tjänsten till slutet av din månatliga faktureringsperiod. Vi ger inte bidrag eller krediter för någon partiell månadsperiod. För att avbryta, gå till "konto" och följ sedan in-struktioner för avslutning. Om du avbryter ditt medlemskap, kommer ditt konto automatiskt avslutas vid slutet av innevarande fakturering-speriod. Du kan också kontakta kundtjänst via e-post innan perioden löper ut.

  Det är inte möjligt att avbryta ditt medlemskap inom de första 24 tim-marna på grund av registreringsprocessen i våra system. • Ångerrätt

  Som ny medlem i DejtMig, har du 14 dagars ångerrätt (*). Den 14-dagars ångerrätten träder i kraft från det att du registrerar dig för ett VIP-medlemskap. Om du vill dra nytta av 14-dagars ångerrätten, måste du ge ett skriftligt meddelande som sager att du avbryter förnyelse av VIP-medlemskapet och samtidigt, i förekommande fall, fått någon välkomstpresent måste returneras i sin originalförpackning. Du måste betala alla fraktkostnader för återlämnande av välkomstpresenten.

  Eftersom du har ingått ett avtal om en prenumerationsbaserad tjänst, kan du bara avbryta din första betalning.
 • Foton

  En administratör måste godkänna alla bilder innan de visas på sidan. DejtMig.se förbehåller sig rätten att utan förvarning, att radera bilder som inte uppfyller vill-koren nedan.
 • Profilbild


  • Bilden måste vara på dig själv

  • Du måste ha rätt att använda bilden

  • Bilden får inte innehålla logotyper, reklam eller länkar till andra webbplatser

  • Bilderna får inte vara av pornografisk karaktär


 • Offentligt Fotoalbum


  • Det är inte tillåtet att publicera bilder på dina barn och/eller andra saker som du vill visa

  • Du måste ha rätt att använda bilderna

  • Bilden får inte innehålla logotyper, reklam eller länkar till andra webbplatser

  • Bilderna kan inte vara av pornografisk karaktär


 • Privat fotoalbum


  • Din privata fotoalbum du kan ladda upp bilder som du inte vill ska vara tillgängliga för alla

  • Bilderna får inte innehålla logotyper, reklam eller länkar till andra webbplatser

  • Fotoalbumet är skyddat med en kod som du kan förmedla till de personer som du vill att bilderna ska vara tillgängliga för. Koden kan ändras när som helst
  Meddelanden och Beskrivningar

  Oavsett var på DejtMig.se du uttrycker dig (meddelanden, vägg, shoutouts, etc.), måste följande villkor observeras. DejtMig.se förbehåller sig rätten att, utan förvarn-ing, ta bort meddelanden och beskrivningar som inte uppfyller de villkor eller uttrycker tonen som förväntas av användare på vår hemsida.

  • En medlem är inte tillåten att skicka brev som innehåller kränkande eller dis-kriminerande anmärkningar

  • En medlem är inte tillåten att trakassera andra användare

  • En medlem är inte tillåten att skicka kedjebrev eller skräppost/spam


  Priser

  Medan DejtMig alltid garanterar korrekt och snabb leverans av priser och välkom-stgåvor etc. måste dessa godkännas före transporten. Alla deltagare som är berätti-gade att erhålla en välkomstgåva eller har vunnit ett pris kommer att skickas en bekräftelse via e-post där de kommer att bli ombedda att fylla i och validera (*) sin information så att DejtMig kan säkerställa leverans av gåvan/priset och motverka fusk. Detta inkluderar uppladning av ett nationellt försäkringskort, elräkning, körkort eller pass som kommer att jämföras med de uppgifter som införts och därefter godkännas i systemet. Varje uppladdning till DejtMig av känsliga per-sonuppgifter kommer att raderas omedelbart efter godkännande.

  * Om du inte accepterar din välkomstgåva inom 14 dagar, förlorar du din rätt att göra anspråk på den.
  Välkommen gåvor skickas endast till medlemmar av DejtMig.se som är bosatta i Sverige. DejtMig kommer inte att skicka välkomstgåvor eller priser till länder utanför Sverige. Vi kommer att skicka din välkomstgåva eller pris i samband med kampanjen gratis, om detta är tillämpligt. • Avvisade priser

  DejtMig förbehåller sig rätten att avvisa/undanhålla välkomstgåvor, priser, etc.
  Alla nya användare kommer att hållas i karantän i 6 månader från deras reg-istreringsdatum för att undvika fusk med någon typ av pris.
  DejtMig tillåter inte skapandet av flera användare eller flera användare med samma postadress, IP-adress och/eller samma kreditkortsinformation för att dra fördel av olika välkomstgåvor eller priser genom kampanjer, tävlingar, osv. Bedömningen av detta är alltid DejtMigs rätt som kan när som helst, av-visa en användare om det bedöms att användaren har fuskat i enlighet med ovan nämnt. • Slutsålt

  Skulle en välkomstgåva eller pris som erbjuds av DejtMig säljas slut eller på annat sätt vara otillgänglig, så förbehåller sig DejtMig rätten att fullgöra sina skyldigheter med en annan välkomstgåva av samma standard och värde.
  Användaren behöver inte avstå från någon skyldighet enligt avtalet om en ny produkt presenteras. Observera att transporter kan bli föremål för extra anpassade skatte- och tullavgifter. Kunden är ansvarig för denna avgift. Om en välkomstpresent returneras till vårt kontor på grund av utebliven leverans, är alla rättigheter till gåvan förverkade och gåvan kommer inte levereras igen.
 • E-mail

  DejtMig kommer inte att hållas ansvarig för icke-mottagande av orderbekräftelsen e-post, välkomst-e-post, nyhetsbrev etc. Det är användarens ansvar att kontrollera att dessa e-postmeddelanden inte har landat i deras "skräppost" eller "spam" map-pen, eller att användarens e-postleverantör inte blockerar e-post som skickas från DejtMig. Observera att MSN-konton som Hotmail, Live och MSN kan ha problem att ta emot e-post från DejtMig. Vi rekommenderar därför att använda andra e-postleverantörer än ovan nämnda för kommunikation med DejtMig. Vi rekommen-derar också att följa våra riktlinjer för att säkerställa att e-postmeddelanden inte fastnar i något spamfilter.
  Nyhetsbrev

  Observera att vi förbehåller oss rätten att skicka icke-PR, konto eller administrativa e-postmeddelanden även om du väljer att inte ta emot nyhetsbrev.
  Om du tar bort din profil från DejtMig, kommer vi att radera dina data, inklusive matchningar, statistik, etc. du kan ha förtjänat eller sparat under ditt medlemskap.
  När du deltar i kampanjer, etc. på DejtMig skapas automatiskt en grundläggande användare från deltagarens information. Vid deltagande, går användaren med på att ta emot nyhetsbrev från DejtMig. Du kan när som helst, avbeställa dessa e-postmeddelanden genom att klicka på "Avsluta prenumeration" längst ned i e-postmeddelandet eller genom att logga in med dina användaruppgifter och klicka på "Övrigt" avsnittet under "Konto '. Ditt användarkonto på DejtMig kommer fort-farande att vara aktivt om du klickar på länken, och du kommer fortfarande att kunna logga in.
  Integritetspolicy

 • Personuppgifter

  Vi kan samla in följande information när du registrerar dig via ett DejtMig er-bjudande: förnamn, efternamn, födelsedatum, e-postadress, postadress, te-lefonnummer, kredit- eller betalkort eller andra betalningsuppgifter, beroende på formen av betalning.


 • Teknisk information

  När en användare besöker ett DejtMig erbjudande kan vi samla teknisk in-formation om användarens enhet, såsom IP-adress som begärt visning av DejtMig erbjudandet, typ av operativsystem, och som är associerad med en-heten.


 • Registrering och enkätinformation

  All information du förser oss med, och all information du väljer att dela om dig själv som en del av ditt användande för alla DejtMig erbjudanden, kan bli lag-rat som det har angetts.


 • Cookies och Webbsignaler

  Cookies är textfiler som vi kan placera på din enhets webbläsare för att göra det möjligt för våra system att känna igen din webbläsare och tillhandahålla funktioner såsom lagring av objekt mellan besöken, personifierade DejtMig annonser på tredje parts webbplatser och mobila applikationer, och anpassade annonser från tredje part inom vissa DejtMig erbjudanden. Vi kan använda Adobe Flash cookies för att komma ihåg dina inställningar, preferenser och användning inom ett DejtMig erbjudande. Websignaler, klara GIF-filer eller liknande teknik är små bitar av kod som vi kan placera på ett DejtMig erbju-dande för att övervaka och samla in data om besökarnas beteende inom DejtMig erbjudandet.

  Vi kan få en bekräftelse när du öppnar ett e-postmeddelande från DejtMig, om datorn stöder sådana funktioner. Vi kan också spåra andra typer av in-formation, såsom gillningar och ogillniningar, fel på sidan, hur länge våra an-vändare har deltagit i ett DejtMig erbjudande, senaste gången en användare öppnade ett DejtMig erbjudande och användarbeteende. Dessutom, om en användare har vunnit någon av våra lotterier, tävlingar eller andra kampanjer som presenteras på ett DejtMig erbjudande, svarstid på annonsen och andra DejtMig erbjudandeanalyser.


 • Sociala Nätverkssajter

  Om du öppnar ett DejtMig erbjudande via en tredje parts sociala nätverk, kan DejtMig få information om din sociala nätverksprofil, inklusive utan begräns-ning, till de uppgifter som du gör tillgängliga för allmänheten, ditt sociala nätverks användar-ID, förnamn, efternamn och användarnamn, profil och omslagsfoton. Om du bjuder in nya medlemmar i ditt sociala nätverk eller skickar meddelanden via sociala aktiviteter etc. kan vi samla in information i samband med dessa meddelanden, inklusive dina vänners sociala nätverks användar-ID, e-postadresser och innehåll.


 • Mobil

  När du öppnar DejtMig erbjudanden via en mobil enhet, kan vi få information om var du befinner dig (baserat på din IP-adress) och den mobila enheten, inklusive olika unika identifierare associerade med enheten, typ hårdvara, vil-ken version av operativsystem och din aktivitet på hemsidan. Vi kan använda denna information för att förse dig med personlig reklam och annat innehåll, inklusive reklam och innehåll baserat på din plats.


 • ANVÄNDNING OCH SÄKERHET AV INSAMLADE UPPGIFTER


  1. Vi kan använda ditt användarnamn, e-postadress och lösenord för att identifiera dig som användare på ett DejtMig erbjudande, för att förse dig med tjänster och att behandla transaktioner. Vi kan använda eller visa ditt användarnamn och ikon eller profilbild, i förekommande fall, när det gäller ranking, tävlingar eller tävlingar och/eller chatt identifie-ring. Vi kan använda ditt födelsedatum för att bekräfta din rätt att delta i DejtMig erbjudanden.

  2. I enlighet med villkoren i denna sekretesspolicy, kan vi använda dina kontaktuppgifter för att behandla våra nyhetsbrev och/eller e-postkampanjer och skicka uppdateringar, säkerhetslarm eller andra meddelanden som rör DejtMig erbjudanden. Dina kontaktuppgifter kommer att tillåta oss att informera dig om nya funktioner, förbättring-ar, upplösning av DejtMig erbjudandeproblem, hantera och/eller väg-leda dina kundsupportfrågor och problem, och informera dig om nya matchningar, lotterier, tävlingar, priser och/eller speciella evenemang.

  3. Om vår "tipsa en vän" funktion är tillgänglig inom ett visst DejtMig er-bjudande och du väljer att delta i det, kommer din e-post delas med den person som du skickar DejtMig erbjudandet med den här funktion-en. Vi kan använda en IP-adress för att få hitta en passande landbase-rad version av ett DejtMig erbjudande till en användare, eller att utöva vår förmåga att begränsa tillgången till platsen av användare som har brutit mot våra användarvillkor.

  4. Vi använder cookies och andra tekniker, till exempel mobilenhetsidenti-fierare, för att förbättra din upplevelse med DejtMig erbjudanden. Denna teknik gör det möjligt för oss att driva våra affiliateprogram och förse dig med anpassat innehåll eller erbjudanden, såsom personliga DejtMig annonser på andra webbplatser och mobila applikationer, och personlig tredjepartsreklam inom vissa DejtMig erbjudanden. Cookies gör det också möjligt att automatiskt logga in när du öppnar ett Dejt-Mig erbjudande och erbjuder andra operativa aktiviteter inom ett Dejt-Mig erbjudande.

  5. Vi kan använda information som samlats in för att beräkna aggregat, anonym statistik om våra användare för att förbättra våra DejtMig er-bjudanden eller av säkerhetsskäl.

  6. Vi på DejtMig vidtar rimliga åtgärder för att skydda den information som vi samlar in från förlust, stöld, missbruk och obehörig åtkomst, av-slöjande, ändring och förstörelse.


 • DELNINGSINFORMATION

  Vi kan dela kundinformation som beskrivs nedan.


 • Skydd av DejtMig och Andra

  Vi kan lämna ut informationen om det är ett brott mot användarvillkoren eller andra avtal; Om vi är i god tro och tror att lagen kräver det; eller om det be-hövs för att skydda rättigheter, egendom eller säkerhet av DejtMig, våra kunder eller andra. Detta inkluderar utbyte av information med enheter för att upptäcka bedrägerier, skydd, och minskad kreditrisk.


 • Cookies, Onlinereklam and Analyser

  Se din webbläsares inställningar och hjälpavsnittet för att lära dig om blocke-ring, radering eller bli underrättad om cookies. Men, med cookies kan du dra nytta av några av DejtMigs väsentliga egenskaper, rekommenderar vi att du lämnar cookies påslagna.


 • Mobil Reklam

  De flesta mobila enheter ger möjlighet att välja bort insamling och använd-ning av information från de program du använder i syfte att visa annonser som är inriktade på dina intressen. För mer information och för att utöva dessa val, konsultera inställningarna på enheten.


 • Sociala nätverkssajter

  När det gäller sociala nätverk, kan du hantera dina egna sekretessinställningar genom ditt sociala nätverks konto.


 • TREDJEPARTER

  DejtMig erbjudanden kan tillåta dig att spela eller dela information via sociala medier (t.ex. genom att logga in genom ett socialt media konto eller med hjälp av "Like" knappen) eller innehålla länkar till sociala medietjänster eller annan tredje part. Användningen av dessa funktioner och länkar omfattas av sekretesspolicyn för dessa företag och inställningarna på dessa tjänster. DejtMig har ingen kontroll över, och är inte ansvarig för den information som lämnats in till eller samlas in av sociala nätverk eller annan tredje part. Vi uppmuntrar dig att granska dessa tredje parters sekretesspolicy för att förstå hur din information kan samlas och hanteras av en sådan tredje part.


 • BARN

  DejtMig erbjudanden är utformade för att undvika insamling och användning av "personuppgifter" enligt definitionen i Childrens Online Privacy Protection Act ("COPPA"), från barn under 18 år annat än för att stödja den interna verksamheten. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn. Om du är under 18 år, kan du inte registrera ett konto eller på annat sätt lämna ut personlig information till oss. DejtMig respekterar integriteten hos föräldrar och barn och har åtagit sig att följa COPPA. Om en förälder anser att hans el-ler hennes barn har lämnat personuppgifter till DejtMig kan han eller hon kontakta oss via e-post eller vanlig post: DejtMig (under 18 år), Adelgade 12, 1: a våningen, 9000 Aalborg, Danmark. Vi kommer att vidta åtgärder för att snabbt radera informationen på lärande att det rör sig om en person under 18 år. Vi inser vikten av att värna om barns integritet och uppmuntrar föräldrar att kontrollera och övervaka sina barns användning av online-aktiviteter re-gelbundet.


 • AVTAL MED DEJTMIG POLICYS

  Genom att besöka och/eller använda någon av DejtMigs erbjudanden, ger du din förståelse för, och överenskommelse med denna sekretesspolicy och våra användarvillkor. Om du inte håller med vår policy, var god och använd inte några av DejtMigs erbjudanden.
 • Förlust av uppgifter

  DejtMig är inte ansvarigt för någon förlust på grund av force majeure, inkluderat rättsliga förordningar eller åtgärder som vidtas av myndigheter och liknande, strö-mavbrott, brister i telekommunikation, brand, skador som orsakas av rök, explosion, vattenskador, vandalism, olaga intrång, terrorism eller sabotage, strejk, lockout, bojkott eller blockad. Detta gäller även om DejtMig är del i konflikten och även om konflikten endast påverkar delar av DejtMig funktioner.
  Diverse

  Villkoren i detta avtal kan ändras av DejtMig utan föregående meddelande till an-vändaren. Med förbehåll för eventuella grammatiska fel eller stavfel i avtalet.  Tack för att du registrerar dig. Vi önskar dig lycka till!

  Vänliga hälsningar,  Loveawaits ApS

  VAT: 33872801

  Adelgade 12, 1

  DK-9000 Aalborg

  Denmark